Auto karta Evrope

Cena: 350.00

Količina:

Šifra: 0026
Naziv: Evropa, auto karta
Format: 70 x 100 cm, savijena 12.5 x 25 cm
Pismo: latinica
Razmera: 1:4 000 000

Autokarta Evrope razmere 1:4 000 000 predstavlja spoj autokarte i političke karte u jednu celinu. Upravo to svojstvo joj daje široku upotrebnu vrednost. Dobar izbor boja i njihov pravilan raspored kao i diskretno uštampane senke reljefa učinili su kartu preglednom i prijatnom za oko korisnika. Ono što je važno reći to je da korisnik na jednom mestu može doći do željene informacije za bilo koju evropsku državu. Karta je prepuna informacija i ažurirana je u skladu sa najaktuelnijim zbivanjima u Evropi. To se pre svega odnosi na novoizgrađene saobraćajnice, promenu broja stanovnika u gradovima, novoformirane države, novootvorene trajektne linije.Na poledjini je dat index gradova za svaku državu posebno.
U savijenom obliku karta je vrlo prikladna za pakovanje i nošenje.